pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Regulamin konkursu

1. Konkurs na najlepsze zdjęcie z wakacji 2017 odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie, w terminie od 28 sierpnia do 24 września, odbędą się eliminacje (4 edycje), a w terminie od 25 września do 1 października rozegrany zostanie finał.

- eliminacje nr 1: od 28.08.2017, godz. 10.00 do 03.09.2017, godz. 22.00
- eliminacje nr 2: od 04.09.2017, godz. 10.00 do 10.09.2017, godz. 22.00
- eliminacje nr 3: od 11.09.2017, godz. 10.00 do 17.09.2017, godz. 22.00
- eliminacje nr 4: od 18.09.2017, godz. 10.00 do 24.09.2017, godz. 22.00
- finał: od 25.09.2017, godz. 10.00 do 01.10.2017, godz. 22.00

2. Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy powiatu pszczyńskiego, bielskiego, miasta Bielsko-Biała i Tychy.

3. Aby zostać uczestnikiem konkursu należy przez specjalny panel konkursowy przesłać maksymalnie jedno zdjęcie z letnich wakacji 2017 roku z opisem czasu i miejsca ich wykonania oraz imieniem i nazwiskiem autora. Zdjęcia można nadsyłać do 15 września włącznie.

4. Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa nadsyłającego i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.

5. Autor zezwala na publikację zdjęcia na portalach bielsko.info, czecho.pl, pless.pl i tychy.info oraz na jego wykorzystaniu w przyszłości przez organizatora konkursu - firmę pless intermedia.

6. Autor podając w treści zgłoszenia swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883), a w szczególności na ich publiczną prezentację w sieci Internet, w portalu pless.pl, czecho.pl, bielsko.info i tychy.info. Administratorem danych osobowych jest właściciel i administrator portali - firma pless intermedia.

7. Wyboru maksymalnie 70 zdjęć do każdej eliminacji dokonują redakcje portali pless.pl, czecho.pl, bielsko.info i tychy.info.

8. W konkursie głosować mogą zalogowani klubowicze portalu pless.pl i czecho.pl (posiadający konto przed rozpoczęciem konkursu) oraz osoby posiadające konto w serwisie Facebook. Internauci mogą oddać jeden głos na każde zdjęcie, zarówno w eliminacjach jak i finale.

9. Do finału z każdej eliminacji zakwalifikowanych zostanie pięć zdjęć wybranych przez redakcje portali bielsko.info, czecho.pl, pless.pl i tychy.info oraz dziesięć zdjęć z największą ilością głosów (głosowanie internautów).

10. Najlepsze zdjęcia zostaną wybrane przez redakcje portali bielsko.info, czecho.pl, pless.pl i tychy.info. Odbędzie się też standardowo głosowanie internautów, w którym do wygrania czeka dodatkowa nagroda. Na autorów trzech najlepszych zdjęć wybranych przez redakcje czekają nagrody pieniężne: 1000zł (1. miejsce), 500zł (2. miejsce) oraz 250zł (3. miejsce). Zwycięzca głosowania internautów wygrywa 500zł.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.

12. Organizatorem konkursu jest firma pless intermedia (43-200 Pszczyna, ul. Bielska 10), wydawca portali bielsko.info, czecho.pl, pless.pl i tychy.info.